Registruodamiesi į konferenciją, Jūs sutinkate, kad konferencijos metu padarytos nuotraukos ar vaizdo medžiaga būtų viešinama.

Pateikdami aukščiau esančius savo duomenis Jūs sutinkate, kad konferencijos organizatoriai Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į konferenciją tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

  • tai, jog Jūsų asmens duomenis konferencijos organizatoriai valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@healthrehabconference.eu) kreipiantis į konferencijos organizatorius prašyti susipažinti su konferencijos organizatorių tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@healthrehabconference.eu) kreipiantis į konferencijos organizatorius atšaukti duotą sutikimą;
  • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.